Go to Top

Partners

SPEF

SPEF – är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet. Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar

spef


icopal Icopal är Europas största tillverkare av tätskikt. Över 100 miljoner kvadratmeter per år produceras i Europa och USA. Det har skapat utrymme för unika forsknings- och utvecklingsresurser. Icopal är certifierade enligt ISO 9001 och har miljödeklarerade produkter som användes i väl beprövade systemlösningar. Icopal lägger stor vikt på trygghet och bra material, utförande och garantier. Arbetet utföres i nära samarbete med våra auktoriserade takentreprenörer.


CW Lundberg har arbetat med taksäkerhetsanordningar i över 30 år och detta har gett dem stor erfarenhet. CW Lundbergs produktionsortiment är helt komplett vilket betyder att de är en fullsortiment leverantör av taksäkerhetsanordningar och CW Lundberg utvecklar och tillverkar alla produkter själva. Produkterna är certifierade av SP vilket betyder att CW Lundberg uppfyller kraven i gällande Nybyggnadsregler.

CW Lundberg arbetar sedan några år tillbaka i ett modernt MPS-system som idag är en förutsättning för ett effektivt och kostnadsmedvetet företag. CW Lundberg tillhandahåller taksäkerhet och utbildningar för ett hållbart byggande i Sverige, Norden och Europa. Produktutveckling ska ge lätta och starka produkter som är miljö- och montagevänliga. Engagerad personal i modern tillverkningsmiljö ger rätt kvalitet, pris och leveranstid. CW Lundbergs utvecklingsfilosofi: ett taksäkerhetssytem med få ingående detaljer, snabbmoterat med enkla och få verktyg, rätt dimensioner för respektive användningsområde, uppfylla Boverkets byggregler.CW


Tätskiksgarantiers affärsidé är att skapa trygghet genom att ta ett långsiktigt ansvar för genomförda arbeten. Tätskiktsgarantier har tillsammans med försäkringsbolaget Zurich arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får 10 års skydd.Tätskikt


Sika Sarnafil är en världsledande leverantör av miljövänliga membraner och taklösningar baserade på termoplastiska dukar. Sarnafil miljöduk erbjuder garanti på både material- och utläggningsystem.1315940633655


Det nuvarande KEIM etablerades som företag 1878 och har hela tiden koncentrerat sig på silikatbaserade produkter, varför det idag fortfarandet står som ledande på området.Verksamheten har utvecklats till en global verksamhet med dotterbolag i flera länder. Sortimentet består av ett brett utbud av silikatfärger och silikatlasyrer för alla mineraliska underlag och grundprodukter för andra underlag.Det finns dessutom silikatputs och lösningar för betongrenovering, naturstensrenovering och fuktigt murverk. Utifrån såväl bevaring som utsmyckning framstår den mineraliska silikatmålningen som en mycket stark lösning till fasader i dag. Produkten har en histora på över 100 år, som möjligör en effektiv dokumentation av de påstådda fördelarna. Detta är lite av ett privelegium, då det är viktigt att kunna värdera de långsiktiga konsekvenserna av en lösning.keim


Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området. Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.Byggkeramikrådet


Cultured Stone ger inte bara ett elegant första intryck på ditt hem utan ökar också värdet. Det är den perfekta lösningen för att snygga upp din gamla murstock eller entré. Med sina färdiga hörnstenar är produkten mycket enkel att montera på det gamla underlaget och den går att använda på alla ytor. Cultured Stone stenprodukter erbjuds inte bara i en stor variation av olika färger och former utan har även en slående likhet med natursten. logo_2


FOAMGLAS® – Ekologiskt och fuktsäker isolering. Problemfritt fastighetsförvaltande och säkrad isolerförmåga med marknadens enda helt fuktsäkra byggisolering. Cellglasisolering har en beprövad livslängd på minst 60 år med säkrad isolerförmåga. Byggnader som isoleras med cellglasisolering har låga driftskostnader.

FOAMGLAS tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien, TyskIand och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg.Foamglas


Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial. Här finns över 100 år av erfarenhet. Weber arbetar med beprövad teknik som ger fasader med lång livslängd. I marknadens bredaste sortiment finns allt från traditionella murbruk och putsbruk till nya moderna fasadsystem, med eller utan isolering. Till såväl nyproduktion eller renovering har Weber rätt system för alla förbättringar. st-gobain-weber


Sto Scandinavia AB ingår i tyska koncernen Sto AG, en av världens ledande leverantörer av isolerade fasadsystem. Sto utvecklar, producerar och marknadsför produkter inom områdena Fasad, Interiör, Akustik, Golv och Betong. stologo


Urban Green är ett varumärke för system av produkter inom området gröna lätta tak av sedum och extensiv vegetation för takbjälklag m m. Urban Green har en ständigt pågående utveckling av nya idéer och produkter. Urban Green arbetar med visioner för ”Landskap på tak”, ”Staden på staden” m m och de nya tillbehören som bygger kompletta system. logo_small


Econova knyter samman kunder i lokala kretslopp. Econova omhändertar restprodukter där de uppstår, återvinner och omvandlar dem till nya produkter. Det är vårt bidrag till en grönare värld.logotyp


ROCKWOOL-koncernen är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull.images


Sundolitt är en av Sveriges ledande tillverkare av cellplast. Sundolitt har ett brett sortiment och lösningar för isolering av grunder, väggar och tak. Sundolitt


Husqvarna Constructions products har marknadens största och mest innovativa sortiment av maskiner och verktyg för bygg- och stenindustri. Husqvarna Constructions products investerar hela tiden i produktutveckling – det är en förutsättning för att de ska behålla sin branschledande position. Målet är att fortsätta utveckla intelligenta, banbrytande lösningar med höga professionella prestanda, som gör arbetet enklare och som gör våra användare mer produktiva.hq_logo_r$28e659


Hilti Brook är världsledande på att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som skapar mervärden för professionella kunder inom industrin och byggbranschen..logo_hilti


SW Horto etablerades 2008. SW Hortos uppgift är att förvalta en 100-årig tradition och kunskap i en kombination med innovation, kvalitet och ansvarstagande och är ett företag som arbetar med tydlig inriktning gentemot yrkesodlare inom friland/växthus, park, idrott och offentlig förvaltning i Sverige, Danmark och utvalda exportmarknader. Våra viktigaste produktområden är inom fröer, plantor, jord/torv, gödsel och redskap/tillbehör. Kvalitet, kompetens och framåtanda kännetecknar såväl medarbetare såsom utvalda leverantörer.

SW Horto


ECS Teknik, forskning och utveckling inom traditionell murning och putsning.ecs