Go to Top

I samarbete med Kvarnbäcken bygg utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak och torvtak. I samarbete med Kvarnbäcken Bygg, Våmhus, Mora Dalarna utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön, Siljan. Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen, och CW Lundberg. Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak. Sw Horto, Weibulls.