Go to Top

februari 2016

Berg & Brykt firar 50 år !

I år firar Berg & Brykt 50 år, vi är i dag en av Sveriges äldsta nu aktiva firma i sin storlek i branschen. Denna gedigna resa har skapat bred kompetens, kunnande och tillförlitlighet inom murning & putsning, fasadrenovering, betonghåltagning, kakel- och klinker, torv- och sedumtak, tätskikt och asbestsanering. Vi är oerhört stolta över vår historia som vi gjort tillsammans med våra duktiga medarbetare, partners och kunder. Med vår erfarenhet och kompetens …Läs mer