Go to Top

Berg & Brykt firar 50 år !

I år firar Berg & Brykt 50 år, vi är i dag en av Sveriges äldsta nu aktiva firma i sin storlek i branschen.

Denna gedigna resa har skapat bred kompetens, kunnande och tillförlitlighet inom murning & putsning, fasadrenovering, betonghåltagning, kakel- och klinker, torv- och sedumtak, tätskikt och asbestsanering.

Vi är oerhört stolta över vår historia som vi gjort tillsammans med våra duktiga medarbetare, partners och kunder. Med vår erfarenhet och kompetens ser vi med glädje framåt nya mål-, hållbara projekt och utvecklande uppdrag.