Go to Top

Torv & sedumtak

Med 40 års erfarenhet i tätskiktsbranschen kan Berg och Brykt idag erbjuda det kompletta torv- och sedumtaket med 10 års garanti. Vi samarbetar med Icopal och Sarnafil, företag som båda är ledande med sina specifika tätskikt. Vår torvleverantör är Econova med lång tradition att värna om en hållbar framtid genom en grönare värld. Med vårt unika samarbete med Icopal, Per Nyström, Foamglas Nordic AB och Tätskiktsgarantier kan vi idag erbjuda marknadens bästa system för gröna tak.

Vår sedumleverantör är Nordic Green Roof i samarbete med erfarne Per Nyström som introducerade sedum i Sverige på 1980-talet. Tillsammans skapar vi idag unika system för gröna tak. Vår affärsidé är att kunna leverera det kompletta torv- och sedumtaket, från underlaget till det växande gröna taketTaksäkerhet är viktigt, därav har vi gångbryggor, fästen, snörasskydd och takstegar.

Torvtak

Torv-och-sedumtak-berg-och-brykt-i-mora-tätskikt

Konstruktion

Torv-och-sedumtak-berg-och-brykt-i-mora-torvtak

Sedumtak

Torv-och-sedumtak-berg-och-brykt-i-mora

Torvtak & Sedumtak

Berg och Brykt erbjuder ett komplett torvtak för ditt hus. Efter att råsponten är på plats tar vi över och utfört allt erforderligt arbete tills dess att gräset är sått. Detta ger ett mycket miljövänligt alternativ då membran duken är fri från kända miljöfarliga ämnenSarnafil är världsledande leverantör av membraner och taklösningar baserade på termoplastiska dukar. Sarnafil miljöduk erbjuder garanti på både material- och utläggningssystem. Därför är Sarnafil ett tryggt val. Econova Garden är en av Sveriges ledande jordproducenter och en av de främsta leverantörerna av produkter till trädgårdssektioner på hela den nordiska marknaden.

Berg och Brykt utför komplett sedumtak i samarbete med Icopal och Per Nyström. Även detta material är ett mycket miljövänligt alternativ då det asfaltsbaserade tätskiktet är fritt från kända miljöfarliga ämnen. Vi erbjuder traditionella sedumtak med substrat. Vi har även en unikt system för dränering och fukthållning samt bevattningssystem. Vi kan även erbjuda en helhetslösning med allt från plåtdetaljer till sedum. Icopalkoncernen är världsledande producent av asfaltbaserade tätskikt på låglutande tak, terasser, innergårdar, balkonger och dylikt. Icopals tätskikt erbjuder garanti på både material- och utläggningssystem.

Vi arbetar med lösningar för att hantera områden där dagens tekniker och produkter inte tar hänsyn till miljö, människor och kapitalförstöringen av investeringar i infrastruktur. Vår förhoppning är att du hos oss ska hitta kunskap och produkter som i förlängningen leder till vår huvudsakliga drivkraft nämligen frisk luft, rent vatten, miljö och säkerhet.

 

Partners

Icopal  Sika Sanafil Nordic green roof  Econova CW Lundberg Tätskiktsgarantier  SW Horto Foamglas Nordic AB