Go to Top

Nyheter

I samarbete med Kvarnbäcken bygg utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak och torvtak. I samarbete med Kvarnbäcken Bygg, Våmhus, Mora Dalarna utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön, Siljan. Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen, och CW Lundberg. Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak. Sw Horto, Weibulls.

 

 

Berg och Brykt, Mora, Dalarna torvtak på ett låglutande timmerhus i Sälen

Berg och Berg, Mora. Dalarna utför kompletta torvtak och serdum. I samarbete med Lima Timmerhus utför Berg och Brykt, Mora, Dalarna torvtak på ett låglutande timmerhus i Sälen. I samarbete med Sika Sarnafil, Econova Garden, SW Horto, Weibulls och CW-Lundberg taksäkerhet levererar Berg oh Brykt unika hållbara lösningar för gröna tak.Sw Horto, Weibulls.