Go to Top

maj 2019

Sedumtak Granfjällsstöten Sälen

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak. I samarbete med Fastighetsbolaget Industritornet AB, Örebro utför Berg och Brykt, Mora, Dalarna sedumtak i Granfjällstöten Sälen.  Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen AB och CW-Lundberg.  Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak.

Berg och Brykt är nu anslutna till SPEF

SPEF är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet. Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyte i samband med fasadrenoveringar.