Go to Top

maj 2013

Mono Noxite

Mono Noxite har samma goda och välbeprövade grundegenskaper som övriga produkter i systemet. Dessutom bidrar Noxite till en bättre miljö genom att rena luften från farliga kväveoxider, NOx. Transporter är den största källan till NOx-utsläpp som orsakar hälsoproblem, försurning samt bidrar till bildandet av giftigt marknära ozon. Mono Noxite har ett ytskikt täckt av titandioxid som med hjälp av solljus omvandlar kväveoxid till ofarligt nitrat, under takets hela livslängd.

Berg och brykt utför byte av brandventilation EON Mora

Berg & Brykt har under den gångna vintern utfört utbyte av brandventilation åt EON i Mora. Varje år inträffar över 40 000 bränder i Sverige. En väl fungerande brandgasventilation kan rädda både människoliv och stora materiella värden genom att farliga rökgaser effektivt kan evakueras. Brandgasventilatorerna kan även kombineras med komfortventilation och ljusinsläpp. Dagsljus är den bästa ljuskällan och takljus bidrar till en trivsam inomhusmiljö. Med vårt breda sortiment av tillbehör …Läs mer