Go to Top

Mono Noxite

Mono Noxite har samma goda och välbeprövade grundegenskaper som övriga produkter i systemet. Dessutom bidrar Noxite till en bättre miljö genom att rena luften från farliga kväveoxider, NOx. Transporter är den största källan till NOx-utsläpp som orsakar hälsoproblem, försurning samt bidrar till bildandet av giftigt marknära ozon. Mono Noxite har ett ytskikt täckt av titandioxid som med hjälp av solljus omvandlar kväveoxid till ofarligt nitrat, under takets hela livslängd.