Go to Top

Tätskikt & takläggning

Berg och Brykts specialitet är låglutande tak och vi arbetar i huvudsak med SBS-produkter, detta gäller både vid en- och tvålagstäckningar. Garantin för dessa arbeten är 10+5 år, genom AB Tätskiktsgarantier. Vi har arbetat med takläggning sedan 1970 och är en av Icopals äldsta samarbetspartner. Icopalkoncernen är världsledande producent av asfaltbaserade tätskikt på låglutande tak, terasser, innergårdar, balkonger och dylikt. Icopals tätskikt erbjuder garanti på både material- och utläggningssystem.

Vi jobbar även medSarnafil som är världsledande leverantör av miljövänliga membraner och taklösningar baserade på termoplastiska dukar. Sarnafil miljöduk erbjuder garanti på både material- och utläggningsystem, därför är Sarnafil ett tryggt val. Tillsammans med vår samarbetspartner Foamglas Nordic AB erbjuder vi cellglas som är framtidens värmeisoleringsprodukt med ekologiska och goda ekonomiska egenskaper som verkligen behövs i framtidens byggbransch. Vi levererar och underhåller  brandventilatorer och takljus från Svita och Icopal AB.

Tätskikt

Tätskikt

Taksäkerhet

taksäkerhet-berg-och-brykt

Membran

Membran-Berg-och-Brykt-tak

Tätskikt & Takläggning

Berg och Brykt levererar shingeltak från Icopal, shingel ger ett vackert yttertak med samma känsla som ett traditionellt tak med tegel- eller betongpannor. Det passar alla typer av byggnader med en taklutning på minst 14°, och finns i flera olika färger och mönster. Nyheten Mono Noxite har samma goda och välbeprövade grundegenskaper som övriga produkter i systemet. Dessutom bidrar Noxite till en bättre miljö genom att rena luften från farliga kväveoxider, NOx. Transporter är den största källan till NOx-utsläpp som orsakar hälsoproblem, försurning samt bidrar till bildandet av giftigt marknära ozon. Mono Noxite har ett ytskikt täckt av titandioxid som med hjälp av solljus omvandar kväveoxid till ofarligt nitrat, under takets hela livslängd.

När det gäller taksäkerhetsanordningar så samarbetar vi med CW Lundberg. Tillsammans kan vi leverera ett komplett taksäkerhetssystemet som t.ex. takstegar, snörasskydd, gångbryggor och livlinefästen.

Partners

Icopal Sika Sarnafil Rockwool Thermisol  CW Lundberg Foamglas Nordic AB