Go to Top

Verksamheter

Berg och Brykt har sedan 1966 levererat hållbara lösningar med tradition inom murningputsade fasadertätskikt och miljövänliga vegitationstak och betonghåltagning. Vi samverkar med ledande och kända aktörer på marknaden och har utbildning inom alla verksamhetsområden. Vi arbetar ständigt med lösningar för att hantera områden där dagens tekniker och produkter inte tar hänsyn till miljö, människor och kapitalförstöringen av investeringar i infrastruktur. Vår förhoppning är att du hos oss ska hitta kunskap och produkter som i förlängningen leder till vår huvudsakliga drivkraft nämligen frisk luft, rent vatten, miljö och säkerhet. Berg och Brykt är specialiserat inom byggnadssektorn med fasadrenoveringar (tilläggsisoleringar, murning, puts m.m.) som främsta arbetsområde, men anlitas även i stor utsträckning till plattsättning, kakelsättning, takläggning samt borrnings- och sågningsarbeten i betong.

Murning & Putsning

Putsade-fasader-berg-och-bykt

Kakel & klinker

Kakel-och-klinker-berg-och-brykt-badrum

Murade Spisar

Murade-spisar-

Torv & Sedumtak

Torv-och-sedumtak-berg-och-brykt-i-mora

Tätskikt & Takläggning

Torv-och-sedumtak-berg-och-brykt-i-mora-torvtak

Brandventilation

Brandventialation

Betonhåltagning

Betonghåltagning-berg-och-brykt-mora

Asbestsanering

Asbest-berg-och-brykt