Go to Top

Berg och brykt har utfört putsarbeten på Mora lasarett

Invändigt putsarbete på Mora Lasarett 1977