Go to Top

8 maj, 2013

Berg och brykt utför byte av brandventilation EON Mora

Berg & Brykt har under den gångna vintern utfört utbyte av brandventilation åt EON i Mora. Varje år inträffar över 40 000 bränder i Sverige. En väl fungerande brandgasventilation kan rädda både människoliv och stora materiella värden genom att farliga rökgaser effektivt kan evakueras. Brandgasventilatorerna kan även kombineras med komfortventilation och ljusinsläpp. Dagsljus är den bästa ljuskällan och takljus bidrar till en trivsam inomhusmiljö. Med vårt breda sortiment av tillbehör …Läs mer