Go to Top

Berg & Brykt Mora Dalarna sandblästrar fontän vid Mora Lassaret.

Berg och Brykt Mora Dalarna sandblästrar fontän vid Mora Lasarett, i samarbete med Skanska. Sandblästring utförs innan montering av kakel och klinker.