Go to Top

april 2020

I samarbete med Kvarnbäcken bygg utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak och torvtak. I samarbete med Kvarnbäcken Bygg, Våmhus, Mora Dalarna utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön, Siljan. Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen, och CW Lundberg. Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak. Sw Horto, Weibulls.    

Berg och Brykt, Mora, Dalarna torvtak på ett låglutande timmerhus i Sälen

Berg och Berg, Mora. Dalarna utför kompletta torvtak och serdum. I samarbete med Lima Timmerhus utför Berg och Brykt, Mora, Dalarna torvtak på ett låglutande timmerhus i Sälen. I samarbete med Sika Sarnafil, Econova Garden, SW Horto, Weibulls och CW-Lundberg taksäkerhet levererar Berg oh Brykt unika hållbara lösningar för gröna tak.Sw Horto, Weibulls.    

Berg och Brykt utför kompletta sedumtak i Falun.

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak. I samarbete med Byggtjänst i Falun utför vi serum-ört-vegetationstak på Krematoriet, Skogskapellet i Falun. Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen, Sudolitt och CW Lundberg. Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak. Sw Horto, Weibulls.    

Berg och Brykt Mora utför utomhusrenovering av Näskott kyrka i Jämtland.

Berg och Brykt i Mora, Dalarna utför utomhusrenovering av Näskott kyrka, Jämtland. Arbetet utföres i samarbete med Svenska kyrkan, Krokoms pastorat och Målarkalk som är specialiserade på traditionella kalbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden.      

Berg och brykt utför utomhusrenovering av Siknäs

Berg och Brykt Mora, Dalarna har utfört utomhusrenovering av Siknäs kyrka. Arbetet utföres i samarbete med Svenska kyrkan, Mora församling och Målarkalk som är specialiserade på traditionella kalkbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden.