Go to Top

Nyheter

I samarbete med Kvarnbäcken bygg utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak och torvtak. I samarbete med Kvarnbäcken Bygg, Våmhus, Mora Dalarna utför Berg och Brykt sedumtak på en villa vid Orsasjön, Siljan. Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen, och CW Lundberg. Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak. Sw Horto, Weibulls.    

Berg och Brykt, Mora, Dalarna torvtak på ett låglutande timmerhus i Sälen

Berg och Berg, Mora. Dalarna utför kompletta torvtak och serdum. I samarbete med Lima Timmerhus utför Berg och Brykt, Mora, Dalarna torvtak på ett låglutande timmerhus i Sälen. I samarbete med Sika Sarnafil, Econova Garden, SW Horto, Weibulls och CW-Lundberg taksäkerhet levererar Berg oh Brykt unika hållbara lösningar för gröna tak.Sw Horto, Weibulls.    

Berg och Brykt utför kompletta sedumtak i Falun.

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak. I samarbete med Byggtjänst i Falun utför vi serum-ört-vegetationstak på Krematoriet, Skogskapellet i Falun. Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen, Sudolitt och CW Lundberg. Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak. Sw Horto, Weibulls.    

Berg och Brykt Mora utför utomhusrenovering av Näskott kyrka i Jämtland.

Berg och Brykt i Mora, Dalarna utför utomhusrenovering av Näskott kyrka, Jämtland. Arbetet utföres i samarbete med Svenska kyrkan, Krokoms pastorat och Målarkalk som är specialiserade på traditionella kalbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden.      

Berg och brykt utför utomhusrenovering av Siknäs

Berg och Brykt Mora, Dalarna har utfört utomhusrenovering av Siknäs kyrka. Arbetet utföres i samarbete med Svenska kyrkan, Mora församling och Målarkalk som är specialiserade på traditionella kalkbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden.        

Sedumtak Granfjällsstöten Sälen

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak. I samarbete med Fastighetsbolaget Industritornet AB, Örebro utför Berg och Brykt, Mora, Dalarna sedumtak i Granfjällstöten Sälen.  Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen AB och CW-Lundberg.  Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak.

Berg och Brykt är nu anslutna till SPEF

SPEF är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet. Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyte i samband med fasadrenoveringar.

Industrilokaler för uthyrning

Berg & Brykt Mora bygger industrilokaler för uthyrning i Östnor, Mora, Dalarna. Lokalerna ligger i närheten av FM Mattsson Group, Scanmast, CW Lundberg, Frost Production, MAFI, Mora Contract Manufacturing AB och Morakniv. För mer information ring: 070-623 77 33 eller skicka e-post: mikael.berg(at)bergobrykt.se

Ambulansbyggnad i Mora

Berg och Brykt Mora, Dalarna i samarbete med Skanska Sverige AB och Tegelmäster AB utför just nu munings entreprenad på ny ambulansbyggnad i Mora.  

Renovering av kyrkor

Berg och Brykt i Mora, Dalarna har utfört inomhus renovering av Gagnefs kyrka under 2017. Arbetet utfördes i samarbete med Öhmans Bygg. Målarkalk AB, Heymowski Olson Strömholm Arkitekter AB. Agnasark arkitektkontor. Engwalls o. Claesson AB. ECS-Teknik AB. Dalarnas Museum. Målerikonservator i Dalarna. Leksand-Gagnef-Insjön LGI VVS AB. Rälta Snickerifabrik AB. Svenska kyrkan. Assemblin. Bröderna Thunströms Måleri AB. AP Engineering AB. Länsstyrelsen. Gagnefs pastorat.