Go to Top

Sedumtak Granfjällsstöten Sälen

Berg och Brykt, Mora, Dalarna utför kompletta sedumtak. I samarbete med Fastighetsbolaget Industritornet AB, Örebro utför Berg och Brykt, Mora, Dalarna sedumtak i Granfjällstöten Sälen.  Detta görs i samarbete med Icopal, Urbangreen AB och CW-Lundberg.  Berg och Brykt levererar unika och hållbara lösningar för gröna tak.