Go to Top

Kompletta helhetslösningar för taksäkerhet

Tillsammans med CW Lundberg AB levererar och monterar Berg och Brykt i Mora kompletta helhetslösningar för taksäkerhet.
Gångbrygga. Takstege. Nock-och takfotsräcke. CWL safety system. Snörasskydd-profildurk. Snörasskydd-3 rör. Snöglidhinder. Förankring av personlig fallskyddsutrustning. Taksteg. Fasadstege. Glidskydd. Räcke kring taklucka. Infästning solfångare. Skyddsräcke. Isgrepp.