Go to Top

Berg och Brykt reportage i Dalarnas Tidning

Berg och Brykt i Mora startades av brödernas pappa, Owe Berg och hans kollega Mats Brykt, för 47 år sedan. Huvudverksamheten i slutet av 1960-talet var gipsarbeten och murade spisar samt putsarbeten som snabbt blev den dominerande sektorn i företaget. Mora Lasarett var ett av de första och även det största invändiga putsarbetet. Sedan gick utvecklingen snabbt. I början av 70 talet inleddes utförande av tak och tätskikt i samarbete med Berg och Brykts äldsta samarbetspartner, Icopal. I slutet av 70-talet började Berg och Brykt med betonghåltagning. Företaget bedriver sin verksamhet inom en bred geografisk sektor, från Åre i nordväst via Härjedalen och Mellansverige ned till Stockholms hamnkvarter. – Vid Strömkajen nedanför Grand Hotell har vi gjort tätskikten på taken till en hall för biljettförsäljning till skärgårdstrafiken med ett café samt en utsiktstrappa, berättar Mikael Berg. Anläggningen planerades under 6-7 år. Tak och väggar sitter ihop för att vattnet ska kunna rinna ner direkt. Mikael Berg uppger också att företaget gjort taket till en ny sopsugsanläggning på Skeppsholmen, ett miljötänk för att minska trafiken med sopbilar i Stockholm. läs mer